•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Symboly obce

        Erb obce Šrobárová


Erb obce Šrobárová má túto podobu:  v  modrom štíte na zlatom návrší zlatým dvojitým krížom prevýšený strieborný kostol s červenou strechou, so zlatým dvojitým oknom na veži, v horných rohoch štítu po jednom zlatom strapci hrozna na striebornej jednolistej stopke Symbol obce – erb a zástava sú od roku 2006 zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

                                                            

                  

Obecná pečať

      Pečať obce Šrobárová je okrúhla,  uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŠROBÁROVÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka obce Šrobárová

      Vlajka obce Šrobárová pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava obce Šrobárová

      Zástava obce Šrobárová má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšie. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom.

Krátka zástava obce Šrobárová je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu.

Insígnie obce Šrobárová


      Insígnie obce Šrobárová je jednou zo symbolov obce.  Insígnie obce Šrobárová využíva starosta obce pri rôznych slávnostných príležitostiach a oficiálnych slávnostných príležitostiach, ako sú slávnostné zhromaždenia, zasadnutie obecných zastupiteľstiev, vítanie oficiálnych hostí pri oslave pamätných dní v obci a pod. Tieto insígnie sú schválené heraldickou komisiou a uznesením obecného zastupiteľstva.

Erbová listina


Zápis v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-126/2006.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár