rsshttps://www.obecsrobarova.sk/Thu, 28 Sep 2023 16:47:01 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Voľné pracovné miesto]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-219-volne-pracovne-miestoThu, 28 Sep 2023 15:33:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-219-volne-pracovne-miesto<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.09.2023]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-217-pozvanka-na--zasadnutie-oz-dna-22092023Tue, 19 Sep 2023 08:18:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-217-pozvanka-na--zasadnutie-oz-dna-22092023<![CDATA[Zberný dvor - prevádzkový čas]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-213-zberny-dvor---prevadzkovy-casTue, 08 Aug 2023 09:24:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-213-zberny-dvor---prevadzkovy-cas<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR 2023-2028]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-210-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phrsr-2023-2028Mon, 31 Jul 2023 08:10:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-210-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phrsr-2023-2028<![CDATA[Žiadame obyvateľov, ktorí majú doma malú domovú čistiareň odpadových vôd, aby to do konca roka 2023 nahlásili na Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o životné prostredie]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-209-ziadame-obyvatelov-ktori-maju-doma-malu-domovu-cistiaren-odpadovych-vod-aby-to-do-konca-roka-2023-nahlasili-na-okresny-urad-komarno--odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredieTue, 18 Jul 2023 08:30:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-209-ziadame-obyvatelov-ktori-maju-doma-malu-domovu-cistiaren-odpadovych-vod-aby-to-do-konca-roka-2023-nahlasili-na-okresny-urad-komarno--odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie<![CDATA[Zberný dvor Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-208-zberny-dvor-srobarovaFri, 14 Jul 2023 10:06:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-208-zberny-dvor-srobarova<![CDATA[Voľby do NR SR 2023]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-206-volby-do-nr-sr-2023Mon, 26 Jun 2023 15:00:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-206-volby-do-nr-sr-2023<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.06.2023]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-205-pozvanka-na--zasadnutie-oz-dna-23062023Thu, 22 Jun 2023 09:24:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-205-pozvanka-na--zasadnutie-oz-dna-23062023<![CDATA[Kompostáreň - prevádzkový čas]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-202-kompostaren---prevadzkovy-casThu, 15 Jun 2023 09:02:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-202-kompostaren---prevadzkovy-cas<![CDATA[ PHRSR obce Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-192--phrsr-obce-srobarovaMon, 29 May 2023 08:31:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-192--phrsr-obce-srobarova<![CDATA[Informácia pre verejnosť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-173-informacia-pre-verejnost-program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-nsk-do-roku-2030Wed, 25 Jan 2023 11:21:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-173-informacia-pre-verejnost-program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-nsk-do-roku-2030<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.01.2023]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-171-pozvanka-na-zasadnutie-oz-dna-25012023Thu, 19 Jan 2023 15:57:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-171-pozvanka-na-zasadnutie-oz-dna-25012023<![CDATA[Rozhodnutie]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-159-rozhodnutieThu, 15 Dec 2022 11:11:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-159-rozhodnutie<![CDATA[Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 28.11.2022]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-153-pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-oz-dna-28112022Mon, 21 Nov 2022 13:59:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-153-pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-oz-dna-28112022<![CDATA[Zberný dvor Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-112-zberny-dvor-srobarovaMon, 01 Aug 2022 14:13:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-112-zberny-dvor-srobarova<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-93-znizenie-energetickej-narocnosti-spolocnej-budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domu-v-obci-srobarovaWed, 04 May 2022 14:31:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-93-znizenie-energetickej-narocnosti-spolocnej-budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domu-v-obci-srobarova<![CDATA[UPOZORNENIE PRE SENIOROV]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-83-upozornenie-pre-seniorovThu, 10 Feb 2022 09:53:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-83-upozornenie-pre-seniorov<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-79-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitrianskeho-krajaMon, 25 Oct 2021 11:48:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-79-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitrianskeho-kraja<![CDATA[Kompostáreň - výzva - zverejnenie dokumentov]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-66-kompostaren---vyzva---zverejnenie-dokumentovWed, 10 Mar 2021 13:29:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-66-kompostaren---vyzva---zverejnenie-dokumentov<![CDATA[Oznámenie o realizácii projektu - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-53-oznamenie-o-realizacii-projektu---dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-verejnych-priestranstvach-v-ramci-obce-srobarovaWed, 04 Nov 2020 10:07:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-53-oznamenie-o-realizacii-projektu---dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-verejnych-priestranstvach-v-ramci-obce-srobarova<![CDATA[Povinnosť registrácie chovu ošípaných]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-47-povinnost-registracie-chovu-osipanychWed, 14 Oct 2020 10:05:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-47-povinnost-registracie-chovu-osipanych<![CDATA[Začali sme s výsadbou na ihrisku]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-37-zacali-sme-s-vysadbou-na-ihriskuThu, 14 May 2020 09:03:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-37-zacali-sme-s-vysadbou-na-ihrisku<![CDATA[Záleží nám na prírode ]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-36-zalezi-nam-na-prirode-Tue, 21 Apr 2020 10:39:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-36-zalezi-nam-na-prirode-<![CDATA[Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu - po takmer troch rokoch od schválenia NFP pre našu obec sa po zdĺhavom procese vyhodnocovania, kontrolovania a dopĺňania verejného obstarávania začalo so samotnou rekonštrukciou]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-35-rekonstrukcia-budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domu----po-takmer-troch-rokoch-od-schvalenia-nfp-pre-nasu-obec-sa-po-zdlhavom-procese-vyhodnocovania-kontrolovania-a-doplnania-verejneho-obstaravania--zacalo-so-samotnou-rekonstrukciouTue, 21 Apr 2020 08:02:00 +0200https://www.obecsrobarova.sk//--23-35-rekonstrukcia-budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domu----po-takmer-troch-rokoch-od-schvalenia-nfp-pre-nasu-obec-sa-po-zdlhavom-procese-vyhodnocovania-kontrolovania-a-doplnania-verejneho-obstaravania--zacalo-so-samotnou-rekonstrukciou<![CDATA[Projekt Zelené obce]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-31-projekt-zelene-obceMon, 23 Mar 2020 11:03:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-31-projekt-zelene-obce<![CDATA[Dodanie bezdrôtových sieti]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-13-dodanie-bezdrotovych-sietiWed, 18 Mar 2020 10:28:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-13-dodanie-bezdrotovych-sieti<![CDATA[Oznámenie o realizácii projektu - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Šrobárová]]>https://www.obecsrobarova.sk//--23-9-oznamenie-o-realizacii-projektu---dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-verejnych-priestranstvach-v-ramci-obce-srobarovaThu, 20 Feb 2020 13:40:00 +0100https://www.obecsrobarova.sk//--23-9-oznamenie-o-realizacii-projektu---dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-verejnych-priestranstvach-v-ramci-obce-srobarova