•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Určenie počtu poslancov

 30.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Šrobárovej po prerokovaní predmetu návrhu

Určuje

„podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov:

1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šrobárová na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a to 5 poslancov

2. v obci Šrobárová jeden volebný obvod pre volebné obdobie 2018 -2022.

3. Podľa §11 ods. 4 písm. i zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov je potrebné určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Na volebné obdobie 2018-2022 ja navrhovaný  rozsah výkonu funkcie starostu obce Šrobárová vo výške úväzku 1.0 ( plný úväzok).

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár