rsshttp://www.obecsrobarova.sk/Wed, 14 Nov 2018 00:31:21 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu"]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-54-rozhodnutie-o-schvaleni-nenavratneho-financneho-prispevku-na-projekt-znizenie-energetickej-narocnosti--budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domuWed, 31 Oct 2018 14:44:00 +0100http://www.obecsrobarova.sk//--23-54-rozhodnutie-o-schvaleni-nenavratneho-financneho-prispevku-na-projekt-znizenie-energetickej-narocnosti--budovy-obecneho-uradu-a-kulturneho-domu<![CDATA[Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-48-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisieWed, 31 Oct 2018 09:51:00 +0100http://www.obecsrobarova.sk//--23-48-emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov obce]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-47-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-poslancov-obceWed, 31 Oct 2018 09:40:00 +0100http://www.obecsrobarova.sk//--23-47-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-poslancov-obce<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-46-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceWed, 31 Oct 2018 09:39:00 +0100http://www.obecsrobarova.sk//--23-46-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[Určenie počtu poslancov]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-26-urcenie-poctu-poslancovThu, 30 Aug 2018 09:49:00 +0200http://www.obecsrobarova.sk//--23-26-urcenie-poctu-poslancov<![CDATA[Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-25-oznamenie--o-sposobe-mieste-a-terminoch-podavania-kandidatnych-listinThu, 30 Aug 2018 09:48:00 +0200http://www.obecsrobarova.sk//--23-25-oznamenie--o-sposobe-mieste-a-terminoch-podavania-kandidatnych-listin<![CDATA[Zverejnenie počtu obyvateľov obce]]>http://www.obecsrobarova.sk//--23-24-zverejnenie-poctu-obyvatelov-obceThu, 16 Aug 2018 11:13:00 +0200http://www.obecsrobarova.sk//--23-24-zverejnenie-poctu-obyvatelov-obce