•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Oznámenie o realizácii projektu - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Šrobárová

 20.02.2020

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Šrobárová

ITMS2014+: 311070S605

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová

Miesto realizácie: Obec Šrobárová (okres Komárno)

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 849,16 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. na obecnom úrade obce Šrobárová, na adrese: Školská 45, 946 32 Šrobárová - 1x interný prístupový bod, 5x externý prístupový bod

2. v základnej škole obce Šrobárová, na adrese: Školská 2, 946 32 Šrobárová - 1x externý prístupový bod

3. vo verejnom parku obce Šrobárovej (pri kostole) na adrese: Školská 45, 946 32 Šrobárová - 2x externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu: 20.02.2020 – predpokladané ukončenie projektu bude koncom 02/2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár