•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín

 30.08.2018

OZNÁMENIE

O spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Šrobárová a poslancov obecného zastupiteľstva Šrobárová

 1. Kandidátne listiny na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Šrobárová. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Alžbeta Naňová.

 1. Miestom podávania kandidátnych listín je kancelária Obecného úradu v Šrobárovej . ul. Školská č.45.

Telefónne číslo: 035 7798544

Mobilné číslo: 0907 124 272

e- mail: obec.srobarova@gmail.com

 1. Kandidátne listiny je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín podávania kandidátnych listín uplynie v utorok 11.09.2018 o 24,00 hod.

Dňa 11.09.2018 je zapisovateľka miestnej volebnej komisie zastihnuteľná od 7,30 hod. do 16,00 hod. na obecnom úrade v Šrobárovej a od 16,00 hod. do 24,00 hod. na adrese ul. Hlavná 7/13, Šrobárová alebo na tel. čísle 0907 124 272.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár